İdari Personel
KEMAL İNAÇ
Memur
+90 (312) 2976890 Dahili: 123
+90 (312) 2992167
Personel İşleri, Yazı İşleri