Misyon ve Vizyon


MİSYONUMUZ

Toplumda sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın, sporcularda ise performansın geliştirilebilmesi amacıyla insan hareketinin fizyolojik, mekanik, pedagojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarını incelemek ve elde ettiği bilgiyi eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla uygulamak ve yaymaktır.
VİZYONUMUZ

Eğitim ve araştırmada uluslararası düzeyde örnek bir kurum olmaktır.
Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
06800 Beytepe / Ankara
Telefon: +90 312 297 68 90 Belgegeçer: +90 312 299 21 67
sbtweb@hacettepe.edu.tr