Öğretim Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. FİGEN ALTAY

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü / Beden Eğitimi ve Spor ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 128
+90 (312) 2992167

 


YAYINLAR VE PROJELER

Veriler Hacettepe Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sisteminden alınmıştır. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYılKapsamYayın BilgileriURL
12017KongreYILDIRIM S., YÜKSEL Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analiz
15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017
ÖZET
22017KongreALTAY F., Kolbakır C., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Ortaokul Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyleri: Sofıt ve Akselerometre Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırması
15. Uluslararası Spor Bİlimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017
ÖZET
32017KongreALTAY F., BİLGİN E., BULCA Y.,
Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersindeki Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İki Farklı Yöntem ile İncelenmesi
Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 19 - 22 Ekim 2017
ÖZET
42017KongreALTAY F., BULCA Y., BİLGİN E.,
Effects of Classrom teachers in teh development of children physical activity
12th Fiep European Congress, 13 - 16 Eylül 2017
ÖZET
52017KongreALTAY F., BULCA Y., BİLGİN E.,
The effects of physical activity cards on performance of the test of gross motor development by primary school children
12th Fiep European Congress, 13 - 16 Eylül 2017
ÖZET
62016KongreBULCA Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Assesment of 7TH Grade Students Physical Activity by Means of a Pedometer
Global Forum for Physical Education Pedagogy :Technology, Networking and Best Practice in Physical Education and Health: Local to Global, 26 - 28 Mayıs 2016
ÖZET
72016KongreBULCA Y., BİLGİN E., ALTAY F., DEMİRHAN G.,
Assessent of 7th grade students s physical activity by using pedometers
Beden Eğitimi Global Forumu 2016, 26 - 28 Mayıs 2016
ÖZET
82016KongreBULCA Y., ALTAY F., BİLGİN E.,
Beden Eğitimi ve Spor Dersi Kazanımlarına Ulaşmada Web Destekli Öğretimin Fiziksel Uygunluk Gelişimi Üzerine Etkisi
On dördüncü Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya 1-4 Kasım, 1 - 04 Kasım 2016
ÖZET
92011KongreYÜKSEL Y., ALTAY F.,
Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi
4th International Sport Sciences Student Congress, 19 Şubat - 21 Mayıs 2011
ÖZET
102008Diğer DergilerDemirhan G., Bulca Y., Altay F., Şahin R., Güvenç A., Aslan A.,
Beden eğitimi öğretim programları ve programların yürütülmesine ilişkin paydaş görüşlerinin karşılaştırılması
Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.19, sa.3, ss.157-180, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
ÖZET
112004KongreKORUÇ Z., ALTAY F., YılmaZ v. a.,
Comparison of pre-competition and post competition anxiety level in national female rhytmıc gymnastics team.
The 10th. ICHPER. SD Europian Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2004, ss.71
ÖZET
122001Diğer DergilerDemirhan G., Altay F.,
Lise Birinci Sınıfların Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumları Ölçeği II
Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.12, sa.2, ss.9-20, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
ÖZET