6. Antrenman Bilimi Kongresi
KONGRE KİTABI (Güncellendi)
POSTER BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

Poster bildiriler “Antrenman Bilimi” konularını içermelidir. Bildiri özetlerinde; başlık (büyük harf), yazarlar, adres, amaç, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve anahtar kelimeler (en az 3-en fazla 6) bölümleri yer almalıdır. Yazı karakteri Time New Roman ve 12 punto olmalıdır. Satır araları 1.5 ara olmalıdır. Özetler 300 kelimeyi aşmamalıdır.

Hazırlanan özetlerin en geç 15 Haziran 2015 tarihine kadar evrim.unver@hacettepe.edu.tr e-posta adresine gönderilerek kongre sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir. Bilim kurulu tarafından bildirisi kabul edilen katılımcılara 20 Haziran 2015 tarihine kadar kabul yazıları gönderilecektir.

Poster Bildiri sunacak katılımcıların kongreye kayıt yaptırmaları zorunludur. Bir katılımcı en fazla 2 bildiri sunabilir. 25 Haziran 2015 tarihine kadar kongre kayıt ücretini yatırarak dekontlarını evrim.unver@hacettepe.edu.tr e-posta adresine göndermeyenlerin poster sunumları programda ve kongre kitapçığında yer almayacaktır.

Posterler ilan edilecek program çerçevesinde (yer, saat) asılacaktır. Sunum saatinde poster sahipleri posterlerinin başında bulunmalıdır. Poster sunumları 5-7 dakika, tartışma dahil 10 dakika ile sınırlıdır.

 • Poster için hazırlanan materyal 70 cm x 100 cm ve dik olarak tasarlanmalıdır.
 • Times New Roman veya Arial veya Courier yazı karakteri kullanılmalıdır.
 • Poster adı kalın (bold) ve 48 punto olarak yazılmalıdır.
 • Yazar ismi/isimleri kalın (bold) ve 36 punto olarak yazılmalıdır.
 • Yazar adresi/adresleri 28 punto olarak yazılmalıdır.
 • Metin başlıkları kalın (bold) ve 24 punto olarak yazılmalıdır.
 • Metnin kalın (bold) ve 24 punto olarak yazılmalıdır.
 • Kaynaklar kalın (bold) 16 punto olarak yazılmalıdır.
 • Hazırlanan poster bildiri aşağıdaki başlıklara göre düzenlenmelidir;
 • -Giriş/Amaç

  -Yöntem

  -Bulgular

  -Tartışma ve Sonuç

 • Giriş/Amaç Bölümü; Çalışmanın amacını açıklamaya yönelik gerekli temel bilgileri içeren 5-6 kısa cümleden oluşmalıdır.
 • Yöntem bölümünde, araştırma yöntemi genel olarak anlatılmalı, daha önce kullanılan yöntemler kaynak gösterilerek belirtilmelidir.
 • Bulgular, uygun başlıklara sahip ve kolay anlaşılır grafik veya tablolarla sunulmalıdır.
 • Tartışma ve sonuç bölümleri kısa ve öz olmalıdır.
 • Posterin açık ve kolaylıkla anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir.
 • Poster içerisindeki yazı ve görseller anlamlı bir bütünü oluşturacak şekilde yer verilmelidir.
 • Poster sahipleri poster basımlarından kendileri sorumludur.
 • Kaynakça aşağıdaki örneklerde olduğu gibi düzenlenmelidir.
Örnek Kaynakça Gösterimleri

1-Tek Yazar
Nolen SB. (1988). Reasons for studying: Motivational orientations and study strategies. Cognition and Instruction, 5, 269-287.

2-İki ile Altı Yazar Arası
Nolen SB, Haladyna TM. (1990). Motivation and studying in high school science. Journal of Research on Science Teaching, 27, 269-287.

3-Altıdan Fazla Yazar
Haris M, Karper E, Stacks G, Hoffman D, DeNiro R, Cruz P, ve diğ. (2001). Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44(3), 213-245.

4-Derleme Makale
Baumeister RF. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Review of the book The selfknower: A hero under control]. Contemporary Psychology, 38, 466-467.

5-Kitap
Eisenberg N, Strayer J. (1987). Empathy and Its Development. Cambridge: Cambridge University Press.

6-Yazarı/yazarları ve Editörü Olan Kitap
Plath S. (2000). The Unabridged Journals. (KV Kukil, Ed.). New York: Anchor.

7-Tez
Bayar P. (1983). Atletlerin Kişilik Özellikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

8-Elektronik Bilimsel Dergi Makalesi
Kenneth IA. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics, 20 Şubat 2001, http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html.