Öğretim Görevlileri
Öğr. Gör. ZEKİ DURSUN

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü / Beden Eğitimi ve Spor ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 165
+90 (312) 2992167
Uygulamalı Dersler Koordinatörü, Aerobik-Step Salonu Sorumlusu