Research Assistants
Res. Asst. EVRİM ÜNVER

   Exercise and Sport Sciences Department / Movement and Training Sciences Division
+90 (312) 2976890 Ext: 169
+90 (312) 2992167

 


PUBLICATIONS & PROJECTS

The data were taken from Hacettepe University Academic Data Management System. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYearScopePublication InfoURL
12021CongressÜnver E., Çelik H., Arpınar Avşar P., Yıldız A. E., Cinemre Ş. A.,
RELATIONSHIPS BETWEEN ARCHITECTURE OF TRICEPS SURAE MUSCLE-TENDON UNIT AND KINETICAND KINEMATIC RESPONSES TO OPTIMAL-HEIGHT DROP JUMPS
European Sport Science Congress, Cologne, Almanya, 7 - 10 Eylül 2021, ss.108
SUMMARY
22021SCI, SSCI & AHCIKARACA A., DEMİRCİ N., Yilmaz V., Hazir Aytar S., CAN S., ÜNVER E.,
Validation of the ActiGraph wGT3X-BT Accelerometer for Step Counts at Five Different Body Locations in Laboratory Settings
MEASUREMENT IN PHYSICAL EDUCATION AND EXERCISE SCIENCE, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
SUMMARY
32020Refreed JournalDemirci N., Karaca A., Cinemre Ş. A., Ünver E.,
Do Children Engaged in Organized Sports Meet the Recommended Levels of Step Counts?
Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.31, sa.4, ss.174-184, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)
SUMMARY
42020Refreed JournalCinemre Ş. A., Ünver E., Konşuk Ünlü H., Demirci N.,
A Comparison of Drop Jump and Sprint Parameters in Youth Soccer Players
Turkish Journal of Sport Medicine, cilt.55, sa.2, ss.148-155, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
SUMMARY
52019SCI, SSCI & AHCIÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
The effect of circadian rhythm on drop jump performance
ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, cilt.27, sa.4, ss.333-339, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
SUMMARY
62019Refreed JournalHazır T., Kin İşler A., Kadıoğlı M., Ünver E.,
10 x 20 m Tekrarlı Sprint Performansının ve Yorgunlukla İlgili Formüllerin Güvenirliği
Spor Hekimliği Dergisi, cilt.54, sa.4, ss.267-275, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
SUMMARY
72019Refreed JournalÜNVER E., DEMİRCİ N., KONŞUK ÜNLÜ H., CİNEMRE Ş. A.,
Erkek Çocuklarda Denge Düzeyi, Biyomotor Beceriler ve Fiziksel Aktivite İlişkisi
Spor Bilimleri Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.53-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
SUMMARY
82018CongressÜNVER E., Durmuş V., CİNEMRE Ş. A.,
Sirkadiyen Ritmin Derinlik Sıçraması Üzerine Etkisi
16. Uluslararsı Spor Bilimleri Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2018
SUMMARY
92018CongressÜNVER E., ÇELENK Ş. B., CİNEMRE Ş. A.,
Anaerobik Bir Yüklenmenin Gövde Salınımına Etkisi
16. Uluslararsı Spor Bilimleri Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2018
SUMMARY
102017Refreed JournalTUĞAL D., İLHAN M., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E., ATAKAN M. M., DEMİRCİ N.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERİN KAN DEMİR PARAMETRELERİYLE WİNGATE TESTİ,SIÇRAMA VE YÜZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
International Journal of Sport, Exercise Training Sciences, ss.282, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
SUMMARY
112017Refreed JournalİLHAN M., TUĞAL D., ATAKAN M. M., ÜNVER E., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERİN ASİDİK VE BAZİK BESLENME DURUMLARININ (PRAL)DEĞERLENDİRİLMESİ VE VÜCUT KOMPOZİSYONLARI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
International Journal of Sport, Exercise Training Sciences, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
SUMMARY
122017Refreed JournalATAKAN M. M., ÜNVER E., BULUT S., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A., TURNAGÖL H. H.,
Effect of body composition on fitness performance in young male football players
Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.1, ss.54-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
SUMMARY
132017CongressATAKAN M. M., GÜZEL Y., ÜNVER E., TURNAGÖL H. H.,
Capoeira Sporcularının Vücut Kompozisyonu, Kas Kuvveti, Denge ve Sıçrama Performansları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017
SUMMARY
142017CongressTUĞAL D., İLHAN M., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E., ATAKAN M. M., DEMİRCİ N.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERIN KAN DEMIR PARAMETRELERIYLE WINGATE TESTI,SIÇRAMA VE YÜZMEPERFORMANSLARININ DEGERLENDIRILMESI
4. ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 21 - 23 Mayıs 2017
SUMMARY
152017CongressİLHAN M., TUĞAL D., ATAKAN M. M., ÜNVER E., Demirci N., CİNEMRE Ş. A.,
Adölesan Yüzücülerin Asidik ve Bazik Beslenme Durumlarının (PRAL) Değerlendirilmesi ve Vücut Kompozisyonları ile İlişkisinin İncelenmesi
4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 21 - 23 Mayıs 2017
SUMMARY
162017CongressTUĞAL D., İLHAN M., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E., ATAKAN M. M., DEMİRCİ N.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERIN KAN DEMIR PARAMETRELERIYLE WİNGATE TESTİ, SIÇRAMA VE YÜZMEPERFORMANSLARININ DEĞERLENDIRILMESİ
4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 21 - 23 Mayıs 2017
SUMMARY
172017CongressİLHAN M., TUĞAL D., ATAKAN M. M., ÜNVER E., DEMİRCİ N., CİNEMRE Ş. A.,
ADÖLESAN YÜZÜCÜLERIN ASIDIK VE BAZIK BESLENME DURUMLARININ (PRAL)DEGERLENDIRILMESIVE VÜCUT KOMPOZISYONLARI ILE ILISKISININ INCELENMESI
4. ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 21 - 23 Mayıs 2017
SUMMARY
182017CongressALTAY F., Kolbakır C., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Ortaokul Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyleri: Sofıt ve Akselerometre Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırması
15. Uluslararası Spor Bİlimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017
SUMMARY
192017Refreed JournalÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Ergenlik Öncesi Erkek Çocuklarda Fiziksel aktivite Düzeyinin 6 dakika Yürüme Testi ile İlişkisi
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.194-204, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
SUMMARY
202017CongressÜNVER E., DEMİRCİ N., ÜNLÜ H., CİNEMRE Ş. A.,
Bazı Elastik Kuvvet Değerlendirme Yöntemlerinin Sıçrama Yüksekliği Açısından Olgunlaşma Düzeyine Göre Farklılıklarının İncelenmesi
15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017
SUMMARY
212017CongressDEMİRCİ N., KARACA A., CİNEMRE Ş. A., ÜNVER E.,
Okul Dışı Sportif Etkinliklere Katılan 11-13 Yaşları Arasındaki Çocukların Okul İçi ve Okul Dışı Adım Sayılarının İncelenmesi
15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017
SUMMARY
222017CongressÇiftçioğlu K., Oruç M. S., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Yön Değiştirme Becerisi, Denge ve Sıçrama Değerleri Arasındaki İlişkininİncelenmesi ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 10 - 12 Mayıs 2017
SUMMARY
232017CongressÜNVER E., ARSLANOĞLU o., KİN İŞLER A., HAZIR T.,
Sirkadien ritmin statik denge üzerine etkisi
15. Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017
SUMMARY
242017CongressESATBEYOĞLU F., KÖSE M. G., GÜZEL Y., ÜNVER E.,
Amerikan Futbolcularının Vücut Kompozisyonu Ve Patlayıcı Kuvvet Özelliklerinin İncelenmesi
15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017
SUMMARY
252017CongressÇETİN A., ÜNVER E., KÖSE M. G., KİN İŞLER A.,
Kas fibril yüzdesi ile alt ekstremite kuvvet özellikleri arasındaki ilişki
10. Spor Bilimleri Öğrenci kongresi, 10 - 12 Mayıs 2017
SUMMARY
262016CongressÖzyürek M., ÜNVER E., Demirci N., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Futbolcularda Yön Değiştirme ile Dikey Sıçrama Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1 - 04 Kasım 2016
SUMMARY
272016CongressUlaş T., ÜNVER E., Demirci N., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Futbolcularda Düz Sprint ile Yön Değiştirme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1 - 04 Kasım 2016
SUMMARY
282016CongressKılıç G., Demirci N., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Bazı Yön Değiştirme Testlerinin Wingate Anaerobik Güç Testi İle İlişkisi
9. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016
SUMMARY
292016CongressBayar E. Y., ÜNVER E., ÇELENK Ş. B., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Kadın Voleybolcularda İzokinetik Bacak Kuvvetinin Sıçrama Yüksekliği İle İlişkisi
9. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016
SUMMARY
302016CongressTürk G., ÜNVER E., ÇELENK Ş. B., CİNEMRE Ş. A.,
Genç Kadın Voleybolcuların Çeviklik Sıçrama ve Sürat Değerlerinin Oynadıkları Mevkilere Göre Karşılaştırılması
9. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016
SUMMARY
312016CongressAydın Y., Demirci N., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
CODAT ve 505 Yön Değiştirme Testlerinin Tekrarlı Sprint Testi İle İlişkisi
9. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016
SUMMARY
322016CongressPolat S., Demirci N., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Bazı Yön Değiştirme Testlerinin Reaktif Kuvvet İndeksi ile İlişkisi
9. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016
SUMMARY
332016CongressDiedhiou A., ÜNVER E., KİN İŞLER A., HAZIR T.,
Anaerobik Performans ve Alt Ekstremite Fibril Tipi Arasındaki İlişkiler
14th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2016
SUMMARY
342016CongressKULAKSIZ T. N., ÜNVER E., HAZIR T., KİN İŞLER A.,
Alt ekstremite kaslarında izokinetik kuvvet yorgunluk ve fibril tipi arasındaki ilişkiler cinsiyetler arasın karşılaştırma
14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1 - 04 Kasım 2016
SUMMARY
352016CongressKULAKSIZ T. N., ÜNVER E., HAZIR T., KİN İŞLER A.,
Alt Ekstremite Kaslarında İzokinetik Kuvvet Yorgunluk ve Fibril Tipi Arasındaki İlişkiler Cinsiyetler Arası Karşılaştırma
14th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2016
SUMMARY
362016CongressBİNGÖL A., ÜNVER E., KİN İŞLER A., HAZIR T.,
Anaerobik performans ve alt ekstremite fibril tipi arasındaki ilişkiler
14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1 - 04 Kasım 2016
SUMMARY
372015CongressÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
The Relationship between 6 Minute Walk Test and Physical Activity in Pre Pubertal Boys
11 th HEPA Congress, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.78
SUMMARY
382014CongressUZUNER F., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
1 Lig erkek Voleybol Takımlarının maç dinamiklerinin incelenmesi
13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi., Konya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014
SUMMARY
392013CongressÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Voleybolda kuvvet ve Güç antrenmanları
5. ANTRENMAN BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2013
SUMMARY
402012CongressBİLGİN E., ÜNVER E., KULAKSIZ T. N., GÜZEL Y., BULUT S., TURNAGÖL H. H.,
Yüzücü ve basketbol oyuncusu çocukların kemik mineral yoğunluğu ile vücut yağ yüzdelerinin karşılaştırılması
12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2012
SUMMARY
412012CongressBİLGİN E., ÜNVER E., KULAKSIZ T. N., GÜZEL Y., BULUT S., TURNAGÖL H. H.,
Comparison of bone mineral density and body fat percentage between children basketball players and swimmers
12, Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12 - 14 Aralık 2012
SUMMARY
422012CongressAKHAN B., ÜNVER E., CİNEMRE Ş. A.,
Statik Germe VE Dinamik Iısınmanın Yüzme Depar Taşından Çıkışta Hareket Zamanına ve 25 m Sprint Derecesine Etkisi
5. ANTRENMAN BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2012
SUMMARY