Research Assistants
Res. Asst. NESLİŞAH YAREN KIRCI

   Physical Education and Sports Teaching Department / Adapted Physical Education and Sport Division
+90 (312) 2976890 Ext: 148
+90 (312) 2992167

 


PUBLICATIONS & PROJECTS

The data were taken from Hacettepe University Academic Data Management System. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYearScopePublication InfoURL
12020Refreed JournalSarı İ., Kırcı N. Y.,
Antrenör Kaynaklı Destekleyici ve Kısıtlayıcı Güdüsel İklimin Sporcuların Tükenmişlik ve Ahlaki Karar Alma Tutumları ile İlişkisi
Spor Bilimleri Dergisi / Hacettepe Journal of Sport Sciences, cilt.31, sa.2, ss.69-82, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)
SUMMARY