Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Ş. NAZAN KOŞAR

   Rekreasyon Bölümü / Egzersizde Beslenme ve Metabolizma ABD
+90 (312) 2976890 Dahili: 117
+90 (312) 2992167
Fakülte Kurulu Üyesi

 


YAYINLAR VE PROJELER

Veriler Hacettepe Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sisteminden alınmıştır. https://avesis.hacettepe.edu.tr
NoYılKapsamProje BilgileriURL
12017-2017Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeKOŞAR Ş. N. (Yürütücü), BULUT S., ATAKAN M. M., HAZIR T., TURNAGÖL H. H., GÜZEL Y.,
Postmenopozal obez kadınlarda 1 MET geleneksel olarak kabul edilen dinlenik oksijen tüketimi miktarına eşit değildir
ÖZET
22017-2017Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeBULUT S. (Yürütücü), ATAKAN M. M., GÜZEL Y., KOŞAR Ş. N., TURNAGÖL H. H.,
Genç Sağlıklı Erkeklerde Sıvı Besin-Su Alımı Sonrası Vücut Kompozisyonu Değişimi
ÖZET
32017-2017Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeKOŞAR Ş. N. (Yürütücü), ATAKAN M. M., GÜZEL Y.,
Yüksek Şiddetli Aralıklı Egzersiz Obez Kadınlarda İnflamatuar Sitokinleri Azaltır ve Kemik Dönüşüm Belirteçlerini Geliştirir
ÖZET
42016-2017Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeKOŞAR Ş. N. (Yürütücü), GÜZEL Y.,
Obez kadınlarda yüksek şiddetli aralıklı egzersiz programının leptin adiponektin osteokalsin ve CTX üzerine etkisi
ÖZET
52016-2017Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeKOŞAR Ş. N. (Yürütücü), ATAKAN M. M., TURNAGÖL H. H., BULUT S., GÜZEL Y., HAZIR T.,
Postmenopozal obez kadınlarda 12 haftalık aerobik egzersizin serum osteokalsin adipositokinler ve glukoz dengesi üzerine etkisi
ÖZET
62016-2016Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeKOŞAR Ş. N. (Yürütücü),
Postmenopozal obez prehipertansif kadınlarda aerobik egzersiz programı ADRB2 gen ekspresyonu ve akıma bağlı dilatasyonu arttırır
ÖZET
72015-2016Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeKOŞAR Ş. N. (Yürütücü),
Uluslararası Spor ve Egzersiz Beslenmesi Konferansı
ÖZET
82014-2016Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeDEMİREL A. H. (Yürütücü), AKIN Ş., KOŞAR Ş. N.,
Uzun süreli yüzme egzersizinin genç ve yaşlı sıçanlarda kalp kası antioksidan savunma mekanizması ve sitokinler üzerine etkisi
ÖZET