Zorunlu Işyeri Eğitimi (Staj) Uygulama Esasları


Zorunlu Staj yapacak öğrenciler, öncelikle "Stajyer Öğrenciler İçin İzlenecek Yol" dosyasını okuyunuz.

 

İlgili dökümanda da belirtildiği üzere zorunlu staj yapacak öğrencilerin, staj eğitimlerine başlamadan (en az 30 gün) önce ;


1) Öğrencinin ailesi tarafından bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olması veya olmaması haline göre farklı işlemin yapılması gerekecektir. Buna göre;

    a) Ailesince bakmakla yükümlü olunan öğrenciler Ek-5 Formunu doldurmalıdırlar.

    b) Ailesince bakmakla yükümlülüğü olunmayan öğrenciler Ek-4 Formunu doldurmalıdırlar.

 

2) Öğrenciler (Ek-3) İşyerine Başvuru ve Kabul Formunu işyerine onaylattıktan sonra teslim alacaklardır. İşyeri bu formu almak isterse bir kopyası kendilerine verilebilecektir.

* Öğrenciler Ek-3 ve (Ek-4 veya Ek-5) Formlarını Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edeceklerdir. 

ÖNEMLİ UYARILAR

* Hazırlanacak olan bilgilerin ve evrakların eksik olması durumunda öğrencilerin sigorta girişlerini yasal olarak yapmak mümkün değildir. Bu nedenle öğrencilere ait bildirim formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

* Kanun gereği geriye dönük giriş işlemi yapılamamaktadır. Öğrencinin staja başlamasından sonra yapılacak bildirimler için sigorta girişi yapılması mümkün olmayacaktır.

* Sigorta işlemlerinizin zamanında yapılması için Fakülte tarafından bu belgelerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bildirmesi gerektiğinden bu işlemleri staja başlamanızdan en az 30 gün önce tamamlamamış olmanız zorunludur.

 

 

Güncelleme Zamanı: 13/10/2014 12:18